Doordarshan Sahyadri Anvat Swad - 29 May 2018 - अनवट स्वाद

author Doordarshan Sahyadri   3 мес. назад
115 views

2 Like   1 Dislike

कृषीदर्शनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन यो...

डॉ. प्रफुल्ल बनसोडो, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना हा विशेष कार्यक्रम कृषीदर्शन या कार्यक्रमात २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी थेट प्रसारण झाले होते. आपण या व्हिडिओ द्वारे पुन्हा पाहू शकता.... DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : ' Krishidarshan '_' कृषीदर्शन ' (२४ सप्टेंबर २०१८) Subject : ' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना....' Parti : डॉ. प्रफुल्ल बनसोडो, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे Anchor : सुबोध रणशेवरे Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : भारत हरणखुरे

Doordarshan Sahyadri Anvat Swad - 25 September 2018 - अनवट स्वाद

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Show : ' Anvat Swad '_' अनवट स्वाद ' २५ सप्टेंबर २०१८) Recipes : 1. Koval Bhat, Battatyachi Bhaji, Hirvya Vatanach Kalwan 2. Chimborich Khadkhad Participant : Advo. Ketaki Jayakar Anchor : Dr. Rahul Joshi Producer : Susan Johns

आमची माती आमची माणसं मध्ये यशोगाथा सेंद्रीय शेतीचे माझे ...

राजेंद्र भट, बेंडशीळ, ता. बदलापूर, जि. ठाणे यांचा यशोगाथा सेंद्रीय शेतीचे माझे प्रयोग हा विशेष कार्यक्रम आमची माती आमची माणसं या कार्यक्रमात २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रसारण झाले..... आपण पाहू शकला नसाल तर या व्हिडिओ द्वारे आपण पुन्हा पाहू शकता....DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : ' Amchi Mati Amchi Manse '_' आमची माती आमची माणसं ' (२४ सप्टेंबर २०१८) Subject : ' यशोगाथा सेंद्रीय शेतीचे माझे प्रयोग...... ' Parti : राजेंद्र भट, बेंडशीळ, ता. बदलापूर, जि. ठाणे Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : भारत हरणखुरे

स्वच्छता ही घराची शोभा थेट प्रसारण सखी सह्याद्रीमध्ये 24.0...

सुजाता चोघले, कार्यकारी संचालक, विधि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सुभाष दळवी, प्रमुख समन्वय अधिकारी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचा स्वच्छता ही घराची शोभा हा विशेष कार्यक्रम सखी सह्याद्रीमध्ये २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी दूपारी ०२ ते ०३ या वेळेत थेट प्रसारण झाले होते... काही कारणास्तव आपण हा कार्यक्रम पाहू शकला नसाल तर आपण जरुर पहा हा कार्यक्रम....सखी सह्याद्री..DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : सखी सह्याद्री (Live) (२४ सप्टेंबर २०१८) Subject : ' स्वच्छता ही घराची शोभा.... ' Participant : सुजाता चोघले, कार्यकारी संचालक, विधि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुभाष दळवी, प्रमुख समन्वय अधिकारी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान, बृहन्मुंबई महानगरपालिका Anchor : डॉ. मृण्मयी भजक Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : अमोल शेंडे

Harissa Recipe - Tunisian Hot Chili Sauce

Learn how to make a Harissa Recipe! - Visit http://foodwishes.blogspot.com/2012/03/harissa-once-you-go-tunisian-other-hot.html for over 675 additional original video recipes! I hope you enjoy this Harissa, Tunisian Hot Chili Sauce Recipe!

DD Sahyadri
Doordarshan Mumbai
Show : ' Anvat Swad '_' अनवट स्वाद ' (२९ मे २०१८)
Recipes : Zafrani Phirni, Bajre Kabab
Participant : Advo. Prathamesh Soman
Producer : Smt. Susan Johns

Comments for video: