Krishivarta Bajarbhav - 13 June 2018 - कृषीवार्ता बाजारभाव

author Doordarshan Sahyadri   1 нед. назад
94 views

0 Like   0 Dislike

Amchi Mati Amchi Manse - 01 May 2018 - आधुनिक बंदिस्त शेळी पालन

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : ' Amchi Mati Amchi Manse '_' आमची माती आमची माणसं ' (०१ मे २०१८) Subject : ' आधुनिक बंदिस्त शेळी पालन.... ' Parti : १) भाऊसाहेब ढेबे २) शिवाजीराव ठोंबरे Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : संजय कर्णिक

Krishivarta Bajarbhav - 21 June 2018 - कृषीवार्ता बाजारभाव

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : Krishivarta Bajarbha (२१ जुन २०१८) Subject : ' Krishivarta Bajarbhav.. '_' कृषीवार्ता बाजारभाव ' Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : जावेद शेख

Krishidarshan - 22 June 2018 - सेंद्रीय शेतीसाठी जीवमृत निर्मिती

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : ' Krishidarshan '_' कृषीदर्शन ' (२२ जुन २०१८) Subject : ' सेंद्रीय शेतीसाठी जीवमृत निर्मिती....' Parti : १) वारुदत्त घालवलकर, मु.पो. गावखेडी, ता. आणि जि. रत्नागिरी २) किर्ती घालवलकर, मु.पो. गावखेडी, ता. आणि जि. रत्नागिरी ३) गिरीजा घालवलकर, मु.पो. गावखेडी, ता. आणि जि. रत्नागिरी Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : संजय कर्णिक

Amchi Mati Amchi Manse - 20 June 2018 - गांडुळ खत व्यवस्थापन

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : ' Amchi Mati Amchi Manse '_' आमची माती आमची माणसं ' (२० जुन २०१८) Subject : ' गांडुळ खत व्यवस्थापन.... ' Parti : डी. एन. सवंडकर, कृषी सहाय्यक, मृदा विज्ञान कृषी रसायन शास्त्र विभाग, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी Anchor : ऋतुजा आठल्ये Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : ईश्वर सोनावणे

Amchi Mati Amchi Manse - 22 June 2018 - हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : ' Amchi Mati Amchi Manse '_' आमची माती आमची माणसं ' (२२ जुन २०१८) Subject : ' हवामानाचा अंदाज आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला.... ' Parti : १) विजय घावटे, कृषी संचालक, विस्तार आणि प्रशिक्षण विभाग, कृषी आयुक्तालय, पुणे २) डॉ. एन. चद्रोपाध्याय, प्रमुख भारतीय, कृषी हवामान शास्त्र विभाग, पुणे Anchor : डॉ. रेवती जाधव Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर Producer : संजय कर्णिक

DD Sahyadri
Doordarshan Mumbai
Sahyadri Marathi
Show : Krishivarta Bajarbha (१३ जुन २०१८)
Subject : ' Krishivarta Bajarbhav.. '_' कृषीवार्ता बाजारभाव '
Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर
Producer : ईश्वर सोनावणे

Comments for video: