Amchi Mati Amchi Manse - 01 May 2018 - आधुनिक बंदिस्त शेळी पालन

author Doordarshan Sahyadri   2 мес. назад
31,138 views

245 Like   18 Dislike

स्वस्तात शेड नवीन करायचे आसल्यास व्हीडीओ नक्कीच बघा.

कुक्कुटपालन गायीचा गोठा शेळीपालन शेड रेशीम उद्योग शेड आपन स्वतः हा तयार करून पैसे बचत करु शकता.

Sheli Palan उस्मानाबादी शेळी पालन महाराष्ट्र Marathi Documentry Goat Farming

Sheli Palan Nim Bandist # Goat Farming

712 बुलडाणा: अमेरिकेतील नोकरी सोडून शेळीपालन, अभिषेकची यशो...

For latest breaking news, other top stories log on to: http://abpmajha.abplive.in/ & https://www.youtube.com/abpmajhalive

शेळीपालनासाठी कमी खर्चात योग्य शेडची उभारणी कशी करावी : S...

शेळीपालनासाठी कमी खर्चात योग्य शेडची उभारणी कशी करावी : Shed Structure for Goat Farming 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 Join my WhatsApp group "Goat Farming A2Z : 197" Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KtwZs62HGJX19yK6ALT3yJ 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 Click Here To Like Us On Facebook : https://www.facebook.com/goatanddogfarming 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 शेळी पालनातील कटू सत्य भाग - १ : Facts Behind Goat Farming Part -1 https://www.youtube.com/watch?v=blEXC4JCgh8&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग - 1 :: Selection of Goat for Goat Farming Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=fC3WydJRGX4&index=2&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग - 2 : Selection of Goat for Goat Farming Part - 2 https://www.youtube.com/watch?v=IDogCdeH92Q&index=3&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनात खरच नफा किती होतो - 1 : Actual Profit In Goat Farming Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=5th4hCocOBk&index=4&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनात खरच नफा किती होतो - 2 | Actual Profit In Goat Farming - 2 https://www.youtube.com/watch?v=JSB_nZvXjSk&index=5&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग ३ : Selection Of Goats for Goat Farming Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=4RF8p8gAM6k&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=6 शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग 4 : Selection Of Goats for Goat Farming Part 4 https://www.youtube.com/watch?v=4hnYjzyv1_U&index=7&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc उस्मानाबादी शेळी भाग 1 | Osmanabadi Goat Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=hcp30epQOjE&index=9&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc उस्मानाबादी शेळी भाग 2 | Osmanabadi Goat Part - 2 https://www.youtube.com/watch?v=6moBiNTFwVA&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=8 शेळीपालन करणाऱ्यासाठी व सुरु करणाऱ्यासाठी विशेष माहिती : https://www.youtube.com/watch?v=BZcteMXjzcw&index=10&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करताना भाग १ : Things to Remember While Starting Goat Farm Part -1 https://www.youtube.com/watch?v=c19YitTbeSM&index=11&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करताना भाग २ : Things to Remember While Starting Goat Farm Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=jFfWDqEsBrE&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=12 शेळीपालनातील वैद्यकीय माहिती मिळवण्यासाठी काय करावे : Get Medical Assistance in Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=yddFWPlgazc&index=13&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनातील नियोजन भाग १ : Management in Goat Farming Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=hQCyQRY5jOU&index=14&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेड चे नियोजन 1 || Management of Shed in Goat Farming Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=95-PWCrIciU&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=19 शेळीपालनासाठी बँक लोन || Bank Loan or Schemes for Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=P104YXj182g&index=22&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनाबाबत विचारले जाणारे प्रश्न || Questions Asked About Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=C5go1nNrqqg&index=26&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc मला शेळीपालन करायचं आहे, पण ...भाग - 1|| I Want To Do Goat Farming But..... Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=Sq_k194AyWA&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=27 शेळीपालन Business का Side Business Part 1|| Goat Farming As a Business or Side Business Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=MfImBO1IgCU&index=30&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc बंधिस्त शेळीपालनासाठी शेळी बंधिस्त कशी करावी.... https://www.youtube.com/watch?v=WVdXlbPC-Mc&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=35 शेळीबद्दल थोडी महत्त्वाची माहिती... || Basic Important Information About Goats https://www.youtube.com/watch?v=KLEWcTooUpI&index=36&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करण्याआधी आपण काय करतो... || What we do to start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=tSR-Ukf_j6w&index=37&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन किती शेळ्यांपासून चालू करावे || How Many Goats Needed To Start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=xCcjg1DEPo8&index=39&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन व्यवसाय म्हणजे एक ATM का ? || Is Goat Farming Is Like An ATM ? https://www.youtube.com/watch?v=W1eHubsPhAQ&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=40 शेळीपालन सुरू करताना शेळीची कोणती जात निवडावी || Goat Breed To Choose To Start Goat Farming शेळीपालन सुरू करताना शेळीची कोणती जात निवडावी || Goat Breed To Choose To Start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=wxKy_wXVAV8&index=41&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc Keywords : goat farming, goat farming and dog breeding, goat farming by ajit mulik, ajit mulik, goat farming shed, shed structure for goat farming, goat farming shed structure

'Usmanabadi Sheli Palan' _ 'उस्मानाबादी शेळी पालन'

DD Sahyadri Doordarshan Mumbai Sahyadri Marathi Show : Krishidarshan (29/06/2015) Subject : Usmanabadi Sheli Palan Participant : 1) Gundu Pawar, Naldurg, Tal- Tuljapur, Dist-Usmanabad 2) Gorakh Jagtap, Jagtap Vasti, Tal- Paranda, Usmanabad Anchor : KunalRege Producer : Deepak Shedge

DD Sahyadri
Doordarshan Mumbai
Sahyadri Marathi
Show : ' Amchi Mati Amchi Manse '_' आमची माती आमची माणसं ' (०१ मे २०१८)
Subject : ' आधुनिक बंदिस्त शेळी पालन.... '
Parti : १) भाऊसाहेब ढेबे
२) शिवाजीराव ठोंबरे
Social Media Operator : वनिता राऊत - मांजरेकर
Producer : संजय कर्णिक

Comments for video: