"Sheli Palan Report" || Garja Maharashtra News || special bulletin 29-01-2015

author Garja Maharashtra News   4 год. назад
83,171 views

394 Like   39 Dislike

Goat farming is seen as side business in Nashik

www.saamtv.com Goat farming is seen as side business in Nashik Link : https://youtu.be/Yn5Qxdw4l3c

10 शेळ्या पाळण्यासाठी " भांडवल " किती लागते, आणि आपल्या हात...

मित्रानो सदरील व्हिडीओ मध्ये १० शेळ्या पाळण्यासाठी किती भांडवल लागते , आणि किती नफा मिळतो, या बद्दल संगनेत आले आहे. व्हिडीओ आवश्य पहा...!!!! / शेळीपालन * कृपया विश्वास ठेवून हे एकदा वाचा. सदरील लिंक ओपन करा. ( http://sataragoatfarm.npage.de/--.html ) बाकीचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी खालील लिंक ओपन करा. https://www.youtube.com/watch?v=SnVyUppbvn4 https://www.youtube.com/watch?v=b_fqPoTDqKY https://www.youtube.com/watch?v=90qWeiM5qhE https://www.youtube.com/watch?v=lNE2C5ZA1X8 https://www.youtube.com/watch?v=L0wedolb5wA https://www.youtube.com/watch?v=_TGwoiNDQEk https://www.youtube.com/watch?v=9Tm8EQ7Ho8Y https://www.youtube.com/watch?v=EWR97631Ark https://www.youtube.com/watch?v=5QlWzoaF0nk https://www.youtube.com/watch?v=xo0OHcEL6Ks https://www.youtube.com/watch?v=2NZakJEkCXo https://www.youtube.com/watch?v=qzCMo0rUQKE https://www.youtube.com/watch?v=21XiAlCurDM https://www.youtube.com/channel/UC_msCWNuEVwXnt0ZzO5TSjA https://www.youtube.com/watch?v=1rCJuOPwQWU https://www.youtube.com/watch?v=rCeWKfY0JoI https://www.youtube.com/watch?v=VrGg2BBqXPE https://www.youtube.com/watch?v=5ki7SDtHobA https://www.youtube.com/watch?v=e0AIKgeg07A https://www.youtube.com/watch?v=1rH83Ah9lRc https://www.youtube.com/watch?v=pj9Yv91dE-0 https://www.youtube.com/watch?v=6_4ZDYzymbc https://www.youtube.com/watch?v=eO1PL6R-33w https://www.youtube.com/watch?v=IV-VFki1o90 https://www.youtube.com/watch?v=Bo9iZS07cBg https://www.youtube.com/watch?v=NMn13h38s0s https://www.youtube.com/watch?v=ol6d5cW5KRU https://www.youtube.com/watch?v=VJq1_OOlFu8 https://www.youtube.com/watch?v=OIAfYMsrL2c https://www.youtube.com/watch?v=v1jzaH33B28 https://www.youtube.com/watch?v=5FGAqsZqZ9I https://www.youtube.com/watch?v=wkbso0zinzQ https://www.youtube.com/watch?v=OMmLIJsWYGs https://www.youtube.com/watch?v=rNv0euKreQc https://www.youtube.com/watch?v=xsZQoMMrAyw https://www.youtube.com/watch?v=cfDzVIm0t34 https://www.youtube.com/watch?v=K51L45CMviQ +91 8698178995

शेळीपालनासाठी कमी खर्चात योग्य शेडची उभारणी कशी करावी : S...

शेळीपालनासाठी कमी खर्चात योग्य शेडची उभारणी कशी करावी : Shed Structure for Goat Farming 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 Join my WhatsApp group "Goat Farming A2Z : 197" Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/KtwZs62HGJX19yK6ALT3yJ 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 Click Here To Like Us On Facebook : https://www.facebook.com/goatanddogfarming 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 शेळी पालनातील कटू सत्य भाग - १ : Facts Behind Goat Farming Part -1 https://www.youtube.com/watch?v=blEXC4JCgh8&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग - 1 :: Selection of Goat for Goat Farming Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=fC3WydJRGX4&index=2&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग - 2 : Selection of Goat for Goat Farming Part - 2 https://www.youtube.com/watch?v=IDogCdeH92Q&index=3&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनात खरच नफा किती होतो - 1 : Actual Profit In Goat Farming Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=5th4hCocOBk&index=4&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनात खरच नफा किती होतो - 2 | Actual Profit In Goat Farming - 2 https://www.youtube.com/watch?v=JSB_nZvXjSk&index=5&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग ३ : Selection Of Goats for Goat Farming Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=4RF8p8gAM6k&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=6 शेळीपालनासाठी शेळीची निवड भाग 4 : Selection Of Goats for Goat Farming Part 4 https://www.youtube.com/watch?v=4hnYjzyv1_U&index=7&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc उस्मानाबादी शेळी भाग 1 | Osmanabadi Goat Part - 1 https://www.youtube.com/watch?v=hcp30epQOjE&index=9&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc उस्मानाबादी शेळी भाग 2 | Osmanabadi Goat Part - 2 https://www.youtube.com/watch?v=6moBiNTFwVA&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=8 शेळीपालन करणाऱ्यासाठी व सुरु करणाऱ्यासाठी विशेष माहिती : https://www.youtube.com/watch?v=BZcteMXjzcw&index=10&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करताना भाग १ : Things to Remember While Starting Goat Farm Part -1 https://www.youtube.com/watch?v=c19YitTbeSM&index=11&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करताना भाग २ : Things to Remember While Starting Goat Farm Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=jFfWDqEsBrE&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=12 शेळीपालनातील वैद्यकीय माहिती मिळवण्यासाठी काय करावे : Get Medical Assistance in Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=yddFWPlgazc&index=13&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनातील नियोजन भाग १ : Management in Goat Farming Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=hQCyQRY5jOU&index=14&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनासाठी शेड चे नियोजन 1 || Management of Shed in Goat Farming Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=95-PWCrIciU&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=19 शेळीपालनासाठी बँक लोन || Bank Loan or Schemes for Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=P104YXj182g&index=22&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालनाबाबत विचारले जाणारे प्रश्न || Questions Asked About Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=C5go1nNrqqg&index=26&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc मला शेळीपालन करायचं आहे, पण ...भाग - 1|| I Want To Do Goat Farming But..... Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=Sq_k194AyWA&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=27 शेळीपालन Business का Side Business Part 1|| Goat Farming As a Business or Side Business Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=MfImBO1IgCU&index=30&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc बंधिस्त शेळीपालनासाठी शेळी बंधिस्त कशी करावी.... https://www.youtube.com/watch?v=WVdXlbPC-Mc&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=35 शेळीबद्दल थोडी महत्त्वाची माहिती... || Basic Important Information About Goats https://www.youtube.com/watch?v=KLEWcTooUpI&index=36&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन सुरु करण्याआधी आपण काय करतो... || What we do to start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=tSR-Ukf_j6w&index=37&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन किती शेळ्यांपासून चालू करावे || How Many Goats Needed To Start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=xCcjg1DEPo8&index=39&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc शेळीपालन व्यवसाय म्हणजे एक ATM का ? || Is Goat Farming Is Like An ATM ? https://www.youtube.com/watch?v=W1eHubsPhAQ&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc&index=40 शेळीपालन सुरू करताना शेळीची कोणती जात निवडावी || Goat Breed To Choose To Start Goat Farming शेळीपालन सुरू करताना शेळीची कोणती जात निवडावी || Goat Breed To Choose To Start Goat Farming https://www.youtube.com/watch?v=wxKy_wXVAV8&index=41&list=PLjlORxPPXgnWcHaesuVRePVSnsB62iVpc Keywords : goat farming, goat farming and dog breeding, goat farming by ajit mulik, ajit mulik, goat farming shed, shed structure for goat farming, goat farming shed structure

Kolhapur khillari bulls pulling a cart at 33 Km per hour speed

Kolhapur khillari bulls pulling a cart at 33 Km per hour speed at Karaguppi bullock cart race बैलगाडा शर्यत Bailgada sharyat

सोलर झटका मशीन, यूनिक सलूशन, वर्धा (महाराष्ट्र) मो.न 08055159047

सोलर झटका मशीन लगाए अपने फसल को जंगली और पालतू जनवरोसे बचाये.....

Comments for video: