វិទ្យុអាស៊ីសេរី ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ កក្កដា ២០១៨​, RFA Khmer News Today - July 10, 2018, Morning

author Khmer Record   2 мес. назад
5,240 views

57 Like   9 Dislike

ក្តៅៗ ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​ ​ព្រឹកថ្ងៃ​ទី ២២ កញ្ញា ២០១...

Welcome to Khmer Record YouTube Channel ! We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night. All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission. Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below : Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord Twitter: http://twitter.com/khmerrecord Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

បើមិនបានស្ដាប់ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ!!! សាហាវណាស់អាស៊ីសេ...

ជួយចុចSubscribeដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត!!! សូមអរគុណ

RFI Khmer News Today September 22, 2018, Afternoon

Welcome to Khmer Record YouTube Channel ! We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night. All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission. Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below : Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord Twitter: http://twitter.com/khmerrecord Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

Win enemy - យកឈ្នះសត្រូវ | Ourn Sarath

Win enemy Education, Business, Study, Jobs, General knowledge, Life problems,

Siev Sophal- What Should I Invest In មានលុយតិចតូចគួរវិនិយោគលើអ្វីមុន? | Success Reveal

Siev Sophal- What Should I Invest In មានលុយតិចតូចគួរវិនិយោគលើអ្វី? | Success Reveal ☺ មើលវីដេអូជីវិតជោគជ័យ Success Reveal ☛https://www.youtube.com/playlist?list=PLDaL7d4LZZHJpgcDipAKIW1761m3VNKlR ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមចុច Subscribe ☛https://www.youtube.com/channel/UCSM9oqVwJhvbFLpSG0is7oA ✯ Siev Sophal- What Should I Invest In មានលុយតិចតូចគួរវិនិយោគលើអ្វីមុន? | Success Reveal មានគេទូរសព្ទចូលកម្មវិធីរបស់លោក រ៉ូបឺត គីយូសាគីថា ខ្ញុំមានលុយតិចតូចតើខ្ញុំគួរវិនិយោគលើអ្វីមុន? លោក រ៉ូបឺត និយាយថា បើអ្នកមិនដឹងថាគួរវិនិយោគលើអ្វីល្អ? មានន័យថាអ្នកមិនទាន់យល់ពីការវិនិយោគទេ។ ចឹងវិនិយោគលើខ្លួនឯងមុន ដើម្បីអោយដឹងថាគួរវិនិយោគលើអ្វីល្អ។ នៅក្នុងវីដេអូនេះលោក សៀវ សុផល អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងជាដុកទ័របំណុល លោក Siev Sophal នឹិងប្រាប់លោកអ្នកថា៖ What Should I Invest In មានលុយតិចតូចគួរវិនិយោគលើអ្វីមុន? មើលវីដេអូលោក Siev sophal បន្ថែមhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLDaL7d4LZZHIaJWPjewzjj0E_E8My6gq1: .: ហេតុអ្វីគណនីយយួធូបនេះបង្កើតឡើង? :. គណនីយយួធូប Success Reveal បង្កើតឡើងដើម្បី៖ ១.បង្កើតសហគ្រិនកម្ពុជាថ្មីៗ ២.ផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកធ្វើជំនួញ ភាពជោគជ័យ និង សហគ្រិនភាព ៣.ជាកន្លែងរៀនធ្វើជំនួញដោយឥតគិតថ្លៃ សូមមេត្តាចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីកម្ពុជាសំបូរទៅដោយសហគ្រិន។ —————————————————————————— ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំនៅលើអនឡាញ —————————————————————————— FACEBOOK: https://www.facebook.com/SuccessReveal/ YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCSM9oqVwJhvbFLpSG0is7oA GOOGLE PLUS:https://plus.google.com/u/0/105232860679947664531 តើលោកអ្នករៀនបានអ្វីពីវីដេអូនេះ? បញ្ចេញយោលបល់ខាងក្រោម! បើយល់ថាល្អ ចែករំលែកទៅមិត្តភក្តិរបស់អ្នក! ចុច ឡែក និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗ ដូចនេះ!

We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night.

All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission.

Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below :

Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord
YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord
Twitter: http://twitter.com/khmerrecord
Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord

Sources and references:

Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/

Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

Comments for video: